Links vind je de volledige pta's voor 2019-2020 en de reglementen die daarbij van kracht zijn.

Voor alles over PTA, reglementen, alle soorten toetsen en examens is je leerjaarcoƶrdinator het eerste aanspreekpunt.

De formele rolverdeling op de achtergrond vind je hier.

vertaal