Elk klas heeft een mentor. De mentor geeft les in een gemeenschappelijk vak en is de spil in de zorg voor de leerlingen.

Hij/zij voert gesprekken met de leerlingen en is op de hoogte van persoonlijke omstandigheden. De mentor is in de meeste gevallen voor ouders de aangewezen contactpersoon.

leerlingmentoren

Iedere eerste klas heeft ook twee leerlingmentoren. Dit zijn vierdeklassers die hiervoor hebben gesolliciteerd. Zij hebben ook trainingen gevolgd. De (leerling)mentoren zijn meestal ook begeleider bij meerdaagse excursies.

leerjaar 1&2

In leerjaar 1 en 2 wordt tijdens de mentorlessen onder meer gewerkt aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. 

leerjaar 2&3

Vanaf de derde klas komt er meer aandacht voor zelfstandig werken en onderzoekend leren. Daarnaast neemt de begeleiding van de profielkeuze en samenwerking met de decaan een grote plaats in.

leerjaar 4 t/m 6

In de klassen 4 t/m 6 wordt veel tijd besteed aan Loopbaan Oriƫntatie Begeleiding (LOB) volgens een vaste methodiek.