Schoolgezondheidszorg VO JGZ/GGD
Pontanusstraat 278, 1093 SH Amsterdam
020 555 56 75

Externe hulpverleners
Monique van Koll, ambulant begeleider Altra College
Arnoud Wierstra, psycholoog, Ouder- en kindadviseur ‘Spirit’
Marelen al Ansari, schoolarts
Romy Meinhardt, schoolverpleegkundige
Fatma Kaya, doktersassistente

Leerplichtambtenaar
Mw. I. Tel
Voor afspraak bel: 020 253 40 25

Onderwijsinspectie
T: 088 669 60 60
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 111 31 11
www.onderwijsinspectie.nl

Commissie van beroep voor eindexamenzaken
College van Bestuur ZAAM Scholengroep
Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam
020 705 9600

Interne Klachtencommissie ZAAM Scholengroep
Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam
020 705 9600

Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
030 280 9590