Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen met klachten terecht bij de mentor of bij de leerjaarcoordinatoren. 

De leerjaarcoordinator meldt de klacht aan de rector. Als de leerjaarcoordinator de klacht in de ogen van de klager niet of onvoldoende afhandelt, dan kan de klager een schriftelijke klacht indienen bij de rector.

Als ook de rector, in de ogen van de klager, de klacht niet voldoende afhandelt, dan staat de weg open naar de externe klachtencommissie van Zaam.