Buitengewoon verlof

De vastgestelde vakantiedagen staan in de schoolgids. De school mag alleen in uitzonderlijke gevallen extra verlof verlenen. De mogelijkheden voor buitengewoon verlof staan in de Leerplichtwet omschreven.

Er zijn twee soorten verlof, met bijbehorend aanvraagformulier. Het is in beide gevallen van belang dat u bewijsstukken toevoegt.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld bijwonen van een uitvaart of een bruiloft binnen de familie. Voor het aanvragen hiervan moeten ouders en verzorgers ruim van te voren een verzoek bij de rector indienen. Het officiële formulier van Bureau Leerplicht voor Verlof wegens gewichtige omstandigheden vindt u hier.

Vakantieverlof

Het beroep van ouders kan zo specifiek van aard zijn, dat het slechts mogelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.  ls het verlof meer dan tien schooldagen, dan moet de leerplichtambtenaar toestemming verlenen (minimaal een maand van te voren). Het officiële formulier van Bureau Leerplicht voor het aanvragen van Vakantieverlof vindt u hier. Overigens is het de eerste week na de zomervakantie niet mogelijk vakantieverlof aan te vragen.

Daarnaast bestaat binnen de gemeente Amsterdam de afspraak dat de leerplichtambtenaren extra letten op verzuim in de eerste weken na de zomervakantie. Komt een leerling na de vakantie te laat, dan kan een hoge boete volgen.

 Verlof vanwege religieuze redenen

Je ouder/verzorger meldt minimaal twee dagen voor de feestdag dat je er niet zal zijn. Dat mag één dag per feest.