Als een leerling te laat komt, haalt hij een te-laat-briefje bij de conciërge. Zonder dit briefje wordt hij niet toegelaten tot de les. Voor te laat komen geldt verder:

  • Je meldt je de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge!

 

Als een leerling meer dan 20 minuten te laat komt, dan hoeft de docent de leerling niet meer toe te laten tot de les. Dit gemiste uur wordt als een spijbeluur geregistreerd en moet worden ingehaald. Hiertoe moeten leerlingen zich de volgende dag om 7.30 uur melden bij de conciërge.

Dit geldt niet wanneer de leerling met een geldige reden te laat komt. Dan mag de leerling altijd nog in de les en hoeft de les niet ingehaald te worden.