Ouders/verzorgers kunnen in Magister zien wanneer hun kind absent is geweest/ te laat is gekomen. De inloggegevens heeft de school per brief verstuurd. 

Betekenis van de codes op het absentieoverzicht:

Code Omschrijving Geoorloofd J/N
A Absent zonder reden N
AA Absent; afgehandeld N
S Gespijbeld N
SA Gespijbeld; Afgehandeld N
A+ Absent buiten de reguliere les J
P Privé J
PR Present J
     
Z Ziek J
Zb Ziek, bevestigd J
ZH Ziek naar huis J
M Medisch J
Ma Medisch; afgehandeld J
EH Externe Hulp J
     
L Te Laat (ongeoorloofd) N
La Te laat; afgehandeld N
T Te laat (geoorloofd) J
     
BV Lesmateriaal vergeten  
HV Huiswerk vergeten  
GE Geschorst extern J
GI Geschorst intern J
U Uitgestuurd J
V Verlof J
VR Vrijstelling J