techniek 350

Waaraan kun je zien, dat het Cygnus een goede school is? Het meest in het oog springend zijn de uitmuntende examenresultaten.

boven landelijk gemiddelde

Gemiddeld wordt over de hele breedte meer dan een een half punt boven het landelijk gemiddelde voor VWO gescoord. Bij de moderne vreemde talen en wiskunde is dat verschil veelal nog groter.

magna cum laude

Voor een substantieel aantal vakken behoren onze leerlingen dan ook tot de beste vijf procent van Nederland. Bijna twintig procent van de eindexamenkandidaten zwaaide vorig jaar af met een Cum Laude- of zelfs een Magna Cum Laude-vermelding op hun diploma.

slaagpercentage boven 95%

Het slaagpercentage van de lichtingen, die tot nu toe examen hebben gedaan ligt gemiddeld boven de 95%. Uit kwantitatief onderzoek is ook al duidelijk naar voren gekomen, dat alumni van het Cygnus Gymnasium het uitzonderlijk goed doen bij de door hen gekozen vervolgopleidingen.

olympiades en debatteren

Maar ook kun je de kwaliteit van de school afmeten aan de successen, die onze leerlingen behalen bij Olympiades in verschillende disciplines en bij onder meer debatwedstrijden. Ook internationaal wordt er hard aan de weg getimmerd bijvoorbeeld bij het European Youth Parliament en de European Union Science Olympiad, waar al eens een zilveren medaille is binnengehaald.

Elsevier: Cygnus beste vwo Noord-Holland (januari 2017)

Elsevier beoordeelt ieder jaar middelbare scholen in heel Nederland. Het Cygnus springt er dit jaar uit op een aantal punten: bovenbouwsucces, de hoogte van de examencijfers (beide bij de beste 15 procent) en het zeer geringe verschil tussen school- en centraal examen (-0,07). Bovendien krijgen we punten voor de fraaie slagingspercentages de afgelopen jaren. En tja, dan kom je terecht in dit soort overzichtjes. Het rapport over het Cygnus vind je via deze link.
elsevier2017alleenNH

RTL Nieuws geeft het Cygnus een 9,3 (januari 2016)

cygnusscorertlnieuwsjan2016Net als vorig jaar heeft RTL Nieuws begin januari 2016 de eindexamenresultaten van alle middelbare scholen op een rij gezet. In eerdere jaren werden dit soort lijsten gepubliceerd door Trouw en de Volkskrant. RTL baseert zich op de (pas later beschikbare) gegevens van drie examenjaren. Dat wordt omgezet naar een gemiddeld eindcijfer. Het Cygnus krijgt op die manier een 9,3. (Zie verder het artikel op rtlnieuws.nl)