Het Cygnus biedt de mogelijkheid om het DELF-diploma (Diplôme d’Etudes en Langue Française) te halen.

Het diploma, dat het niveau van je Frans aangeeft, afgegeven door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, maakt de entree in de Franstalige wereld een stuk gemakkelijker.

De 5e-klasleerlingen worden getoetst op spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid. Het lesprogramma bereidt leerlingen voor op het examen. Aan het examen zijn kosten verbonden (ongeveer € 130 per leerling).

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Vis en meneer Vredevoort.