Goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. Daarom zijn er twee algemene ouderavonden, vier mentoravonden en twee avonden met 10-minutengesprekken.

10-minutengesprekken

De 10-minutengesprekken worden gehouden na het uitreiken van de rapporten. Ouders kunnen dan met vakdocenten praten. Als er aanleiding toe is, dan is contact tussen ouders en school natuurlijk ook op andere momenten in het jaar mogelijk.

klankbordgroep

Daarnaast wordt uit de verschillende klassen een klankbordgroep van ouders gevormd. De Ouderraad komt vier keer per schooljaar bijeen en volgt het reilen en zeilen van de school kritisch.

De ouderraad publiceert haar verslagen hier.

  • Heeft u een specifieke vraag over uw kind op onze school, mailt of belt u dan met de mentor.
  • Heeft u een vakgerichte vraag, mailt u dan met de vakdocent - alle mailadressen staan in de Jaargids.
  • Heeft u een algemene vraag over of een aanbod voor de school, mailt of belt u dan met Alette Rosing.

Driemaal per schooljaar verschijnt het nieuwsbulletin voor de ouders, dat CyGy heet. Daarin staan mededelingen van de schoolleiding, bijdragen van de docenten en producten van leerlingen.