‘Wie onwetend blijft van wat er vóór zijn geboorte gebeurde, blijft altijd een kind. Want wat is een mensenleven waard, als het niet is verweven met het leven van onze voorvaderen (ouders) in de annalen der geschiedenis.’ (Cicero, redenaar, 46 v.Chr.)
 
Met in hun achterhoofd dit citaat hebben de leerlingen uit de derde klassen van het Cygnus de afgelopen tijd een familiegeschiedenis geschreven over een van hun grootouders. Van de 120 (!) verhalen die zijn ingeleverd, heeft Tom Gimbergh uit klas 3A de geschiedenis van zijn grootmoeder in beeld verteld, een zogeheten Draw My Life over zijn oma Coby.
 
De opdracht
De opdracht was om onderzoek te doen naar de eigen familiegeschiedenis. Namen en jaartallen uit het verleden vinden en ver teruggaan in de tijd is leuk, maar het is interessanter om die historische gegevens te gebruiken als een kapstok voor een familiegeschiedenis! Uiteindelijk zijn namen en jaartallen slechts kale feiten.
Via een bronnenonderzoek en een historisch interview achterhalen de leerlingen hoe een van hun grootouders destijds leefde. Vervolgens moesten de leerlingen het verhaal van de grootouder in de historische context te plaatsen. Micro- en macrogeschiedenis werden zo aan elkaar gekoppeld. Als daarbij verwondering en nieuwsgierigheid aanwezig is, levert dit een mooi familieverhaal op en komen de feiten tot leven. Het filmpje van Tom is een schoolvoorbeeld.

[Anna Vermeiden]