opstart 06 cygnus plantsoen 23jan2018In maart 2016 werd door verschillende leerlingen uit de vierde klas van het Cygnus gewerkt aan een plan voor het ontwikkelen van een plantsoen op de plek, waar op dat moment alleen trottoirtegels lagen. Deze plannen kwamen overeen met ideeën van de stichting De Gezonde Stad.

In samenwerking met deze organisatie werd er in april 2016 een informatieavond op school georganiseerd. Tijdens deze avond hebben leerlingen van het Cygnus ook andere buurtbewoners geïnspireerd en ontstond er een buurtproject. Dit resulteerde in een herinrichtingsvoorstel voor het Belgiepleintje.

De ideeën en voorstellen van leerlingen en buurtbewoners moesten vervolgens worden goed gekeurd door verschillende gemeentelijke instanties, die uiteindelijk besloten om het project te financieren.

Op 23 januari 2018 was het dan eindelijk zover. De tegels konden eruit en de planten erin. Onze leerlingen en buurtbewoners trotseerden de regen en gingen aan de slag. Laat het voorjaar maar komen, we kunnen ons verheugen op een prachtig bloeiend bloemenplantsoen.
[ Paul Bos ]

herinrichtingplantsoen

opstart 09 cygnus plantsoen 23jan2018

opstart 07 cygnus plantsoen 23jan2018

opstart cygnus plantsoen 23jan2018

opstart 03 cygnus plantsoen 23jan2018