Cygnianen zijn heel tevreden met hun school, veel ouders hadden zelf wel bij ons op school willen zitten en docenten kunnen op het Cygnus hun vak helemaal 'kwijt': leren en onderwijzen omdat het leuk is.

De vakken worden goed gegeven, leerlingen en docenten werken met moderne hulpmiddelen (elke leerling een laptop, smartboard in elk lokaal en elektronische leeromgeving), veel excursies in binnen- en buitenland, onderzoekend leren bij alle vakken en heel veel leuke dingen (keuzemodules, toneelopvoeringen, muziekoptredens, olympiades, schoolfeesten, debatten, mentoractiviteiten e.d.).

Het Cygnus Gymnasium zit in het netwerk van alle zelfstandige gymnasia (SHZG). Onze docenten zijn bijna allemaal eerstegraads. Het is een jong team, dat heel enthousiast en betrokken is.

We evalueren wat we doen (evaluatie keuzemodules, leerling- en ouderenquĂȘte, feedbackscan, klankbordavond e.d.) en nemen de mening van onze leerlingen serieus.

Er zitten 836 leerlingen op het Cygnus Gymnasium. Ons gebouw Het Schip aan Vrolikstraat/Wibautstraat is een prachtig rijksmonument dat natuurlijk volledig aan de eisen van de moderne tijd is aangepast.