Het Cygnus Gymnasium is een categoraal gymnasium, dus als je leerjaar 1 niet haalt, moet je van school. Dat geldt voor minder dan 10% van de eersteklassers.

Waarom dan toch naar een categoraal gymnasium (en niet kiezen voor een gymnasiumafdeling op een bredere scholengemeenschap)?
De tevredenheid over de sfeer en de medeleerlingen op het Cygnus is zó groot, dat het simpelweg leuker is om met z'n allen op het gymnasium te zitten.

Overigens is het wellicht leuk om te weten dat Cygnianen uit de hele stad komen maar ook uit landelijk Noord, Diemen en Abcoude. Twintig procent van de leerlingen heeft tenminste één ouder met een niet-Nederlandse achtergrond. Onze leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking.