Vakken onderbouw

In klas 1 heb je Latijn, Nederlands, Frans, Duits, Engels, levensbeschouwelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, technoscience, muziek, kunst beeldend, lichamelijke opvoeding, keuzemodule en mentorles.

Wat valt op? Het Cygnus Gymnasium heeft een paar bijzondere vakken: technoscience, levensbeschouwelijke vorming en natuurlijk de keuzemodules. Opvallend is ook dat we Duits in de eerste hebben. Latijn gaat met de methode Lingua Latina en Frans met AIM.

In klas 2 komen daar Grieks alsmede natuur- en scheikunde bij. Je kunt je bovendien opgeven voor Fast Lane English. In klas 3 komen daar economie en filosofie bij.

Vakken bovenbouw

In de bovenbouw biedt het Cygnus Gymnasium natuurlijk alle vier de profielen aan.
Iedereen heeft Nederlands, Engels, Latijn en/of Grieks, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming en loopbaanoriƫntatie.

Daarnaast heb je profielvakken die je kiest: wiskunde (A, B, C of D), geschiedenis, aardrijkskunde, economie, kunst (beeldend of muziek), filosofie, Duits, Frans, biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica (onder voorbehoud) en Natuur, Leven en Technologie. Bijzondere examens die we aanbieden zijn Cambridge (Engels), Delf (Frans) en Goethe-Zertifikat (Duits).
Voor de centrale examens scoorden Cygnianen ruim boven het landelijk gemiddelde.

Bijzonderheden

Voor bepaalde vakken kun je meedoen aan debatten, olympiades, wedstrijden e.d.

Tijdens je schoolloopbaan ga je naar Xanten, Lille, Keulen+Trier, Berlijn/Londen/Parijs en Athene/Rome!

Naschools hebben we o.a. een grote toneelproductie, een debatclub, schaken en het European Youth Parliament.