• waarom gymnasium?

  Als je een vwo-advies hebt, kun je alle kanten op. Je kunt kiezen uit (tweetalig) atheneum, technasium of gymnasium. Het is allemaal voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; met het vwo-diploma kun je naar de universiteit.

  Als je goed kunt leren én je vindt leren leuk, dan is het gymnasium echt iets voor jou. Iets onderzoeken, puzzelen, een probleem oplossen, een vraag tot op de bodem uitzoeken, filosoferen, een proefje doen, creatief zijn - daarvoor ga je naar het gymnasium.

  Als je denkt "zeg nou maar gewoon wat ik moet leren, maken en doen!", dan kun je beter iets anders kiezen.

 • waarom het Cygnus Gymnasium?

  Cygnianen zijn heel tevreden met hun school, veel ouders hadden zelf wel bij ons op school willen zitten en docenten kunnen op het Cygnus hun vak helemaal 'kwijt': leren en onderwijzen omdat het leuk is.

  De vakken worden goed gegeven, leerlingen en docenten werken met moderne hulpmiddelen (elke leerling een laptop, smartboard in elk lokaal en elektronische leeromgeving), veel excursies in binnen- en buitenland, onderzoekend leren bij alle vakken en heel veel leuke dingen (keuzemodules, toneelopvoeringen, muziekoptredens, olympiades, schoolfeesten, debatten, mentoractiviteiten e.d.).

  Het Cygnus Gymnasium zit in het netwerk van alle zelfstandige gymnasia (SHZG). Onze docenten zijn bijna allemaal eerstegraads. Het is een jong team, dat heel enthousiast en betrokken is.

  We evalueren wat we doen (evaluatie keuzemodules, leerling- en ouderenquête, feedbackscan, klankbordavond e.d.) en nemen de mening van onze leerlingen serieus.

  Er zitten 836 leerlingen op het Cygnus Gymnasium. Ons gebouw Het Schip aan Vrolikstraat/Wibautstraat is een prachtig rijksmonument dat natuurlijk volledig aan de eisen van de moderne tijd is aangepast.

 • welke vakken heb ik op het gymnasium?

  Op het gymnasium heb je alle vwo-vakken (die je op het atheneum ook hebt) plus Latijn en Grieks. Latijn en Grieks heb je allebei in de onderbouw, in de bovenbouw heb je Latijn of Grieks óf allebei - die keuze maak je in de derde klas.

  Het zijn vakken met mythologische verhalen, de geschiedenis en de filosofen van de klassieke oudheid. Je besteedt veel tijd aan woordjes (en grammatica) leren en vertalen. Bijzondere vakken zijn per gymnasium verschillend: bijvoorbeeld film en filosofie in de onderbouw.

  In de bovenbouw heeft een gymnasium meestal een breed aanbod aan examenvakken. Daarnaast heeft een gymnasium vaak allerlei extra's die geen vakken zijn, maar buiten- of naschoolse activiteiten. Een gymnasium kan ook bijzonder zijn omdat het veel aan projecten, onderzoeken e.d. doet.

 • welke vakken heb ik op het Cygnus Gymnasium?

  Vakken onderbouw

  In klas 1 heb je Latijn, Nederlands, Frans, Duits, Engels, levensbeschouwelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, technoscience, muziek, kunst beeldend, lichamelijke opvoeding, keuzemodule en mentorles.

  Wat valt op? Het Cygnus Gymnasium heeft een paar bijzondere vakken: technoscience, levensbeschouwelijke vorming en natuurlijk de keuzemodules. Opvallend is ook dat we Duits in de eerste hebben. Latijn gaat met de methode Lingua Latina en Frans met AIM.

  In klas 2 komen daar Grieks alsmede natuur- en scheikunde bij. Je kunt je bovendien opgeven voor Fast Lane English. In klas 3 komen daar economie en filosofie bij.

  Vakken bovenbouw

  In de bovenbouw biedt het Cygnus Gymnasium natuurlijk alle vier de profielen aan.
  Iedereen heeft Nederlands, Engels, Latijn en/of Grieks, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming en loopbaanoriëntatie.

  Daarnaast heb je profielvakken die je kiest: wiskunde (A, B, C of D), geschiedenis, aardrijkskunde, economie, kunst (beeldend of muziek), filosofie, Duits, Frans, biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica (onder voorbehoud) en Natuur, Leven en Technologie. Bijzondere examens die we aanbieden zijn Cambridge (Engels), Delf (Frans) en Goethe-Zertifikat (Duits).
  Voor de centrale examens scoorden Cygnianen ruim boven het landelijk gemiddelde.

  Bijzonderheden

  Voor bepaalde vakken kun je meedoen aan debatten, olympiades, wedstrijden e.d.

  Tijdens je schoolloopbaan ga je naar Xanten, Lille, Keulen+Trier, Berlijn/Londen/Parijs en Athene/Rome!

  Naschools hebben we o.a. een grote toneelproductie, een debatclub, schaken en het European Youth Parliament.

 • hoeveel tijd kost het me?

  Op het vwo heb je ruim 30 uur les per week. De onderwijstijd is verplicht en dus min of meer hetzelfde op alle vwo-scholen.
  Bovenop de uren op school komt nog tijd voor huiswerk, maar als je je tijd op school goed besteedt, heb je minder huiswerk! De meeste scholen rekenen op ongeveer anderhalf uur huiswerk per dag - als je méér tijd nodig hebt, is meestal je aanpak niet helemaal goed.

  Omdat je als gymnasiast meer vakken hebt dan een atheneum-leerling, moet je voor veel vakken meer doen in kortere tijd. Daar staat tegenover dat je 't sneller snapt/doorziet en daarmee weer tijdwinst boekt.

 • hoeveel tijd kost het me op het Cygnus Gymnasium?

  Hieronder zie je een voorbeeldrooster van een eerste klas:

  8.25-9.20 LA BI LO CU LA
  9.20-10.10 FA AK LO MEN MU
  10.10-11.00 TS EN LV LO NE
  11.20-12.10 TS NE WI LO WI
  12.10-13.00 NE FA GS AK DU
  13.30-14.20 GS KUB LA WI EN
  14.20-15.10 DU KUB   KM  
  15.20-16.10       KM  

   

  Op school hebben we op donderdagochtend het eerste uur CU (Cygnus-uur), waarin je steun bij rekenen of basisvaardigheden taal (Engels, Latijn of Nederlands) krijgt. Niet elke eersteklasser gaat naar CU. KM heb je in de tweede helft van het schooljaar. Het gemiddelde aantal uren per week is daarmee 32 uur.

  Soms zetten we ook tutoren in, dat zijn bovenbouwleerlingen die je met een bepaald vak kunnen helpen. Twee middagen per week is er een (gratis) huiswerkklas, waarin je op school onder toezicht aan je huiswerk kunt werken. Bovendien kun je elke middag naar een (commercieel) huiswerkinstituut in ons gebouw, speciaal voor Cygnianen.

  In het najaar is er een thema-avond over huiswerk (leerjaar 1) en een avond "Samen pakken we het aan!" (leerjaar 2).

 • moet je een bolleboos zijn voor het gymnasium?

  Ach, dat je slim bent, heb je al 'bewezen' met je vwo-advies.

  Doordat je deze bladzijde(n) leest, laat je ook zien dat je nieuwsgierig bent - heel belangrijk!

  Een onmisbare eigenschap is bovendien dat je een doorzetter bent. Wie snel opgeeft, haalt het gymnasium niet.

 • moet je een bolleboos zijn op het Cygnus Gymnasium?

  Een slimme, nieuwsgierige doorzetter: dat klinkt als een nerd. Wij zijn er gewoon trots op dat we nerds zijn.  Op het Cygnus Gymnasium zitten in elke klas natuurlijk een paar (hoog)begaafde leerlingen, het gros is 'gewoon' slim en elke Cygniaan moet er hard voor werken. Kun je meer en wil je meer, dan vraag je dat de docent.

  In leerjaar 2 en 3 hebben we een verrijkingsproject Ad Astra. In de bovenbouw zijn er allerlei mogelijkheden om te verbreden of te verdiepen.

 • wat als het me niet lukt?

  Hoewel je daar natuurlijk helemaal niet vanuit moet gaan, mag je je de vraag best stellen.

  Als je het eerste jaar niet haalt, kun je niet verder op het gymnasium (want in heel Amsterdam kun je niet blijven zitten in de eerste klas).

  Als je niet wordt bevorderd maar je eindcijfers van leerjaar 1 zijn goed genoeg, dan kun je verder op atheneum 2 (dan had je dus o.a. een onvoldoende voor Latijn). Als dat niet zo is, wordt het havo 2 of havo/atheneum 2 - afhankelijk van je cijfers/capaciteiten.

  Doe je het eerste leerjaar op een categoraal gymnasium (een school waar ze alleen gymnasium hebben) en haal je het niet, moet je dus naar een andere school.

  In leerjaar 2 en verder kun je overigens wel blijven zitten, want ook gymnasiasten hebben wel eens een jaartje dat het niet zo loopt.

 • wat als het me niet lukt op het Cygnus Gymnasium?

  Het Cygnus Gymnasium is een categoraal gymnasium, dus als je leerjaar 1 niet haalt, moet je van school. Dat geldt voor minder dan 10% van de eersteklassers.

  Waarom dan toch naar een categoraal gymnasium (en niet kiezen voor een gymnasiumafdeling op een bredere scholengemeenschap)?
  De tevredenheid over de sfeer en de medeleerlingen op het Cygnus is zó groot, dat het simpelweg leuker is om met z'n allen op het gymnasium te zitten.

  Overigens is het wellicht leuk om te weten dat Cygnianen uit de hele stad komen maar ook uit landelijk Noord, Diemen en Abcoude. Twintig procent van de leerlingen heeft tenminste één ouder met een niet-Nederlandse achtergrond. Onze leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking.