Van 4 tot en met 15 maart 2019 is de aanmeldingsperiode van nieuwe leerlingen. Daarvoor is een een vwo-advies en een ingevuld aanmeldingsformulier (2019) nodig. Bovendien moet een voorkeurslijst ten behoeve van de matching ingeleverd worden.

behandeling aanmelding

In de behandelingsperiode van 11 tot en met 29 maart controleren wij of de basisschool alle onderwijskundige gegevens heeft aangeleverd. Daarbij hanteren wij deze checklist. Daarna vindt loting&matching plaats.

kennismakingsgesprek

Het Cygnus Gymnasium houdt met elke leerling een kennismakingsgesprek. Wij plaatsen zes eerste klassen voor het schooljaar 2019-2020.

benodigde formulieren

Voor een aanmelding bij Het Cygnus hebben wij de volgende formulieren nodig:

 • het aanmeldingsformulier van het Cygnus Gymnasium
 • het aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies
 • de voorkeurslijst (wordt samengesteld door BO en ouder(s)
 • een kopie legitimatiebewijs van de leerling
 • het formulier Cito- of NIO-resultaten (kan ingeleverd worden op het moment van ontvangst)

uiterste inleverdatum

Aanmelden kan dagelijks van 08.30 tot 15.30 uur. Ouder(s) en leerling moeten zich allebei kunnen legitimeren en de documenten (voorkeurslijst en deelname aan Centrale Loting & Matching) tekenen. Het aanmeldingsformulier, samen met bovenstaande documenten, moet uiterlijk 15 maart 2019 vóór 15.30 uur in ons bezit zijn. Wij maken bij aanmelding met u en uw zoon/dochter een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

kennismakingsmiddag

Op woensdag 26 juni 2019 is er op school een kennismakingsmiddag voor de toegelaten leerlingen. De leerlingen maken dan kennis met de andere leerlingen in hun klas, met de mentor en de leerlingmentoren. Tevens ontvangen de leerlingen die dag informatie over de introductie, het schoolkamp en andere praktische zaken. 

aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam

In Amsterdam geldt dat elke leerling zich bij één VO-school aanmeldt. Alle leerlingen, woonachtig buiten Amsterdam die zich aanmelden bij een Amsterdamse VO-school worden door de VO-school geregistreerd in ELKK en krijgen een uniek nummer.

Voor leerlingen die in Amsterdam wonen, wordt de registratie in ELLK door de basisschool verzorgd. Dit maakt het onmogelijk voor een leerling om zich bij meerdere VO-scholen aan te melden. Om te ontmoedigen dat buitenleerlingen zich zowel op een Amsterdamse VO-school aanmelden als op een school buiten Amsterdam geldt de volgende aanvullende afspraak.

Leerlingen van buiten Amsterdam ondertekenen een verklaring (verkrijgbaar bij de VO-school) waarin ze stellen dat ze zich maar op één school hebben aangemeld. De benodigde verklaring is opgesteld door de OSVO en maakt onderdeel uit van de aanmeldingsdocumentatie van de afzonderlijke scholen.

Verdere informatie over de aanmelding is te vinden op de site van OSVO. Voor buitenleerlingen die zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school geldt verder dat zij zich aanmelden bij de VO-school van hun eerste keuze. Ze moeten de volgende zaken bij deze school inleveren:

 • advies basisschool
 • onderwijskundig rapport
 • LVS dossier
 • ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier Cygnus Gymnasium
 • geldig legitimatiebewijs van de leerling
 • na ontvangst, score formulier Cito of NIO 3.
 • De VO-school stelt samen met de ouders een voorkeurslijst op voor deze leerling van buiten en voert deze in in MEPS. Ook hier dienen de ouders deze voorkeurslijst te ondertekenen.

De VO-school zal vervolgens vaststellen of de leerling toelaatbaar is op basis van deze gegevens.

open dagen

dinsdag 22 januari

14.00-16.00 uur open lesmiddag
19.30-21.30 uur open avond

woensdag 30 januari

14.00-16.00 uur open lesmiddag
19.30-21.30 uur open avond

Voor de open lesmiddag hoef je je niet aan te melden. Zorg gewoon dat je er om uiterlijk twee uur bent - we delen je in groepjes in en geven je een aantal lesjes om je een indruk te geven wie we zijn en wat we doen.

meer informatie over het
aanmelden op het Cygnus